(részle, részle slága
 méam tcom ákr fára
 méam négala tiaf nai
 slága
 méam négala rauszcára
 krivili,krivili, krivili) 

Jesu, Jesu khom zu miar,

mah ai frommes khend aus miar

mai herz isch so klai,

khad nimand tren wonen,

wi Jesu alai'

 

Jesu, Jesu komm zu mir.

Mach ein frommes Kind aus mir.

Mein Herz ist so klein,

kann niemand drin wohnen,

wie Jesu allein.