CSATI

 (1947-2007)  

"Kéne egy a Tiszát a Dunával öszve kap-tsoló ujj hajókázható Tsatorna" - írta Dillher báró 1715-ben őfelségéhez eljuttatott felterjesztésében. A Pest és Szolnok közötti vízi út megvalósítását három hónapi munkával gondolta kivitelezni úgy, hogy a területileg érintett 16 vármegye lakossága ásná azt ki, mindegyike kerek egy mérföldet. A bécsi kamara a tervet további mérnöki megfontolásra félretette, de ennek ellenére valami vitathatatlanul elkezdődött.

 

A sas széttárt szárnyaival védelmezi a pannon vidéket, a volt római provinciát, utalva a német-római császár mindenkori kötelességére, hogy óvja birodalma északi határát. Nagy Károly a 9. században választotta császári szimbólumnak a sast, s a 12. század óta az erőt és az egységet jelképezi a német címerpajzson.

 

Különös dolgok kerülhetnek elő, ha az ember leszedi a házi áldás hátoldalát. Ez az emléklap is évtizedeken keresztül rejtőzött a képkeretben, mígnem egy véletlen baleset folytán leesett a falról, az üveg összetört, és előkerült a titokzatos szuvenír.